Lopes, Vanessa, Miziara, Fausto, AND Ferreira, Laerte. " THE LIVESTOCK IN GOIÁS SEEN THROUGH THE GIS WINDOW" Geosaberes [Online], Volume 11(10 April 2020)